34 L.Ukrainki Blvd., 2nd entrance, 6th floor
Kyiv, Ukraine, 01133

USAID logo
IER logo
Info sapiens logo

ІКМ — аналітичний інструмент для оцінювання бізнес-клімату в містах, зокрема, ефективності економічного врядування.

Мета запровадження ІКМ — стимулювання лідерства місцевої влади в економічному розвитку, виявлення регуляторних бар’єрів, корупційних проявів та непрозорості, подолання яких підвищить успішність бізнесу. ІКМ спрямований на стимулювання конкуренції між містами у створенні сприятливого бізнес-клімату.

ІКМ необхідний щоб:

 1. 1. Оцінити ефективність економічного врядування на національному рівні та на рівні міст;
 2. 2. Врахувати думку місцевих підприємців при оцінюванні бізнес-клімату в містах;
 3. 3. Сформувати рейтинг міст за ефективністю економічного врядування та сприятливістю бізнес-клімату (на основі пунктів 1 та 2);
 4. 4. Відстежувати зміни в ефективності економічного врядування та бізнес-кліматі в містах.

ІКМ допоможе бізнесу краще зрозуміти і надати пропозиції щодо покращення бізнес-середовища в місті. ІКМ забезпечить представлення бачення місцевого бізнесу щодо політики розвитку підприємництва. Для інвесторів ІКМ може стати основою для прийняття рішень щодо доцільності інвестицій у містах, що беруть участь в ІКМ.

Міській владі ІКМ дозволить ідентифікувати кращі практики та відмінності у бізнес-кліматі міст, виявити «слабкі місця» та можливості для покращення. ІКМ може стати інструментом діалогу між містами та Урядом України, сприятиме покращенню бізнес-клімату та поширенню кращих регуляторних практик на місцевому та національному рівнях.

Бізнес асоціації, громадські організації та активісти зможуть використовувати ІКМ для адвокації змін у своїх містах, спираючись на приклади найкращих практик з інших міст. ІКМ також може бути використаний міжнародними донорами для визначення пріоритетних напрямків донорської підтримки.

ІКМ – агрегований індекс, що складається з 10 субіндексів (компонентів) для оцінки різних аспектів конкурентоспроможності міст:

 1. 1. Започаткування бізнесу
 2. 2. Доступ до публічного майна
 3. 3. Прозорість та відкритість даних
 4. 4. Вартість дотримання законодавства
 5. 5. Податки та збори
 6. 6. Неформальні платежі та корупція
 7. 7. Безпека ведення бізнесу
 8. 8. Лідерство міської влади
 9. 9. Ресурси для розвитку
 10. 10. Підтримка інновацій

Для ІКМ 2019 буде опитано приблизно 5 тис. суб’єктів підприємницької діяльності у 24 містах — Києві та обласних центрах. Також будуть зібрані та опрацьовані статистичні дані, офіційні документи тощо. За результатами ІКМ буде складено рейтинг міст за сприятливістю бізнес-клімату та ефективністю економічного врядування.

Хто проводить опитування?

Опитування проводить компанія Інфо Сапієнс (ТОВ «ІНФО САПІЄНС»), в рамках cубконтракту з Програмою міжнародної технічної допомоги «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), в рамках якої і створюється Індекс конкурентоспроможності міст.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) сприяє розвитку сильної, диверсифікованої та відкритої економіки України шляхом покращення бізнес-середовища для малих та середніх підприємств (МСП), підвищення конкуретності ключових галузей економіки й забезпечення України можливостями скористатись перевагами від угод про вільну торгівлю.

Дослідники та інтерв’юери не є частиною USAID та Програми КЕУ.

Аналіз даних, які будуть зібрані за допомогою опитування, буде здійснювати Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, який разом із Інфо Сапієнс залучений до створення ІКМ. ІЕД також збирає та опрацьовує статистичні дані і офіційні документи, необхідні для створення ІКМ.

Як проходить опитування?

Для створення ІКМ необхідно провести опитування керівників і власників підприємств. Суб’єкти підприємницької діяльності випадковим чином відбираються з відкритих реєстрів. Опитування проходить методом комп’ютеризованого телефонного інтерв’ю (CATI). Тривалість польового етапу: 17 січня 2020 р. — 10 квітня 2020 р.

Ми запрошуємо власників та керівників підприємств взяти участь у інтерв’ю, щоб висловити свою думку про зусилля міської влади у створенні сприятливого бізнес-клімату. Ми не передбачаємо, що респонденти нестимуть будь-які ризики або отримають прямі вигоди від участі в цьому інтерв'ю. Участь в опитуванні є добровільною і не несе жодних ризиків для власників та керівників підприємств.

Відповіді під час цього опитування будуть зберігатися в конфіденційності компанією Інфо Сапієнс. Тільки компанія Інфо Сапієнс матиме доступ до записів, які робитимуться під час інтерв’ю. Ім’я, посади, а також назви підприємств не відображатимуться в жодному звіті.

Участь в опитуванні є добровільною. Якщо респонденти не хочуть брати участь або відповідати на певні запитання, вони не змушені цього робити. Респонденти можуть змінити свою думку в будь-який момент інтерв’ю. Якщо респонденти вирішать не брати участь у цьому інтерв’ю, для них не буде жодних наслідків.

We will be glad to answer all your questions.

Contact us