34 L.Ukrainki Blvd., 2nd entrance, 6th floor
Kyiv, Ukraine, 01133

За результатами опитування Omnibus Info Sapiens, 71% респондентів згодні, що ветерани АТО/ООС – це герої і справжні патріоти, які боролися за єдність Україн, а половина погоджується, що ветерани ATO/ООС бiльше задiянi у громадську активнiсть порiвняно з рештою населення. Однак 59% стурбовані ризиками того, що ветерани АТО/ООС пiсля повернення залишають собі зброю і не реєструють її належним чином, а 57% - тим, що посттравматичний синдром (ПТСР) серед ветеранів АТО/ООС може становити загрозу проявів насильства.

71% опитаних погодились із твердженням, що ветерани АТО/ООС – це герої і справжні патріоти, які боролися за єдність України. Такої думки дотримується більшість опитаних і жінок, і чоловіків у всіх вікових категоріях та групах за рівнем освіти.

Рис 1. Розподіл відповідей на запитання «Наскільки ви погоджуєтеся із наступним твердженням: Ветерани ATO – це герої i справжнi патрiоти, якi боролися за єднiсть України»

Серед населення сільської місцевості і міст з населенням до 500 тис. жителів таку думку поділяє від третини до понад 70% опитаних. Також значно більше підтримують цю тезу жителі Північного і Західного макрорегіонів і ті, хто вважає, що справи в Україні рухаються в правильному напрямку (83%). На Сході тільки третина опитаних погоджуються з цією тезою, однак кожному третьому (32%) було важко було відповісти на це запитання.

Половина опитаних (50%) поділяють думку, що ветерани ATO бiльш задiянi у громадську активнiсть порiвняно з рештою населення, суттєвої різниці в підтримці цієї тези серед категорій населення за статтю, віком, рівнем освіти і добробуту, розміром населеного пункту проживання немає. Цю думку дещо частіше поділяють респонденти, які вважають, що Україна рухається правильним шляхом (58%), та жителі Заходу і Півночі (65% та 58%, відповідно). Привертає увагу те, що кожному четвертому респонденту (25%) було важко відповісти на запитання щодо громадської активності ветерантів АТО, і частка тих, хто вагається з відповіддю, є високою серед різних категорій населення – від чверті до третини опитаних, а в Східному макрорегіоні таких респондентів було близько половини (47%).

Рис 2. Розподіл відповідей на запитання «Наскільки ви погоджуєтеся із наступним твердженням: Ветерани ATO бiльш задiянi у громадську активнiсть порiвняно з рештою населення»

59% опитаних вважають, що у населення стало бiльше незареєстрованої зброї через те, що ветерани АТО пiсля повернення залишають її для себе. Є деяка різниця в підтримці цієї тези серед категорій населення за віком і макрорегіоном Зокрема, серед респондентів віком 30-39 років та 50 років і старше такої думки дотримується двоє з трьох опитаних (по 63-64%), тоді як серед молоді 16-29 років – кожен другий (44-53%). Також суттєвою є різниця у ставленні до ризику збільшення незареєстрованої зброї в групах за рівнем достатку домогосподарства: остерігаються збільшення кількості незареєстрованої зброї майже дві третини серед респондентів у категорії «бідних» (яким ледве вистачає грошей на продукти харчування або вистачає лише на продукти харчування) (65%) і половина респондентів у категорії «забезпечених» (яким вистачає грошей на продукти харчування, одяг і взуття, придбання товарів тривалого вжитку та інші необхідні покупки) (49%). При цьому серед забезпечених кожному третьому (32%) було важко відповісти на це запитання.

Рис 3. Розподіл відповідей на запитання «Наскільки ви погоджуєтеся із наступним твердженням: У населення стало бiльше незареєстрованої зброї через те, що ветерани АТО пiсля повернення залишають її для себе»

57% опитаних остерігаються, що через посттравматичний синдром серед ветеранiв АТО є загроза збiльшення насильства у суспiльствi. Дещо більшою мірою з цим згодні чоловіки, ніж жінки (58% та 55%, відновідно), хоча загалом кожному п’ятому респонденту було складно відповісти на це запитання (19%). За віком також наявна деяка різниця у ставленні до ризику ПТСР серед ветеранів АТО/ООС: серед молоді 16-29 років з цим погоджується близько половини опитаних (46-51%), тоді як серед респондентів 50-59 років – майже дві третини (62%).

Рис 4. Розподіл відповідей на запитання «Наскільки ви погоджуєтеся із наступним твердженням: Через посттравматичний синдром серед ветеранiв АТО є загроза збiльшення насильства у суспiльствi»

«Загалом ми бачимо доволі високий рейтинг довіри до ветеранів, - коментує Оксана Іванців, заступниця голови ГО «Студена». – Армія та ветерани користуються великою підтримкою та у ветеранах бачать двигун змін у суспільстві. За результатами нашого дослідження залучення ветеранів до громадського і політичного життя, 42% опитаних підтримують і 30% не підтримують залучення ветеранів АТО/ООС до політики різного рівня. Попри це, люди усвідомлюють ризики пов’язані з ПТСР та незаконним володінням зброєю. Однак, треба зважати, що хоча ПСТР є дуже актуальною проблемою, він зачапає не більше 15% людей, що брали участь у бойових діях, згідно даних по інших країнах; на жаль, української статистики щодо цього немає. Щоб зменшити ризики радикалізації, незаконного володіння зброєю, важлива співпраця держави та громадянського суспільства у налагодженні системи реабілітації та ресоціалізації ветеранів АТО/ООС, можливості для освіти, перекваліфікації та доступ до соціальних ліфтів і демократичних засобів впливу».

Інформація про дослідження

Вибірка Омнібусу складає 1000 осіб віком від 16 років. Вибірка репрезентативна населенню даної вікової групи за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,2%. Польовий етап даної хвилі Омнібусу проводився 3-18 червня 2019 року.

Посилання на завантаження прес-релізу

Thematic directions

Popular publications

We will be glad to answer all your questions.

Contact us