34 L.Ukrainki Blvd., 2nd entrance, 6th floor
Kyiv, Ukraine, 01133

Підготовлено за результатами соціологічного дослідження проведеного у 2022 р. компанією на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за Методикою стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженою наказом НАЗК у 2021 р. (зі змінами до Методики від 2022 р.).

Метою дослідження було здійснити комплексну оцінку корупційної ситуації в Україні у 2022 році.

Основні завдання дослідження - оцінка державної антикорупційної діяльності в Україні, оцінка розуміння та сприйняття корупції, визначення корупційного досвіду населення та бізнесу, а також оцінка, відповідно до Методики, рівня поширеності корупційних практик у 15 сферах життєдіяльності.

Методологія дослідження.

Опитування населення проводилося методом комп’ютеризованих особистих інтерв’ю (CAPI). Вибірка репрезентує доросле населення України. У межах четвертої хвилі дослідження (2022 р.) було проведено 2646 особистих інтерв’ю. Похибка вибірки населення не перевищує ±2 відсоткових пункти без врахування дизайн-ефекту.

Опитування представників бізнесу проводилося методом комп’ютеризованих телефонних інтерв’ю (CATI). Вибірка репрезентує фізичних осіб – підприємців (ФОП) та власників бізнесу та / або менеджерів підприємств – юридичних осіб. Загалом у межах четвертої хвилі дослідження (2022 р.) було опитано 1203 респондентів з числа представників бізнесу.

Основні результати дослідження:

• У переліку основних проблем корупція є третьою за важливістю для населення і другою для представників бізнесу.
• Порівняно з 2021 р. показник важливості корупції і загальні індекси її поширеності статистично значуще знизилися.
• Для населення перше місце за поширеністю корупції розділили судова система та митниця, на другому місці – прикордонний контроль і земельні відносини.
• З точки зору бізнесу, корупція найбільш поширена у сферах надання дозволів, видобування корисних копалин та на митниці.
• Як серед населення, так і серед представників бізнесу у 2022 р. спостерігається зниження рівня толерантності до корупційних проявів.
• Частка антикорупційно налаштованого бізнесу продовжує бути більшою за відповідну частку населення.
• Абсолютна більшість як населення, так і бізнесу схвалює діяльність викривачів корупції. При цьому частка опитаних, які особисто заявили про факти корупції стосовно них компетентним органам як серед населення, так і серед представників бізнесу, все ще перебуває на значно нижчому рівні.
• У 2022 р. знизились частки населення і бізнесу, які мали власний корупційний досвід (за самооцінкою залученості до корупції).
• Як населення, так і представники бізнесу найчастіше схильні вважати відповідальними за подолання корупції центральні органи влади: Президента України та його Офіс, Верховну Раду та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
• Оцінки ефективності антикорупційної діяльності для всіх органів влади суттєво і статистично значуще зросли як серед населення, так і серед бізнесу.

Посилання для завантаження звіту

Thematic directions

Popular publications

We will be glad to answer all your questions.

Contact us