Бульвар Лесі Українки 34, 2-й під’їзд, 6-й поверх
Київ, 01133, Україна

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ТОВ «ІНФО САПІЄНС» (надалі – Політика конфіденційності)

Посилання у даній Політиці конфіденційності на «Info Sapiens», «ми», «нас», «наш», «нам» означають ТОВ «ІНФО САПІЄНС» (компанія, зареєстрована в Україні 04 вересня 2018 р., код ЄДРПОУ 42436094, місцезнаходження в Україні м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34).

Дана Політика Конфіденційності прийнята з метою встановлення заходів щодо захисту персональних даних, а також з метою забезпечення дотримання національного законодавства та міжнародних норм щодо захисту персональних даних під час здійснення досліджень Info Sapiens.

Дана Політика конфіденційності застосовується до всіх, хто берете участь в дослідженнях, які проводить безпосередньо Info Sapiens або треті особи на замовлення Info Sapiens. При цьому у цих третіх осіб можуть також бути власні політики конфіденційності (інші подібні документи), що застосовуються при збиранні інформації.

Ми розробили цю Політику конфіденційності, щоби розповісти Вам:

 • що таке персональні дані;
 • які Ваші персональні дані ми збираємо;
 • як і чому ми використовуємо їх;
 • кому ми передаємо Ваші персональні дані;
 • як ми захищаємо конфіденційність Ваших персональних даних;
 • як з нами зв'язатися і до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питання стосовно обробки Ваших персональних даних.

ЗАЯВА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми дійсно серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших респондентів, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Info Sapiens зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомі. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані в суворій відповідності до вимог чинного законодавства і виключно за наявності законних підстав на таку обробку.

Ви не зобов'язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ви не зможете бути респондентом у певному дослідженні.

У випадку, якщо ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних і визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються, Info Sapiens виступає «контролером даних» для цілей Загального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR») і іншого застосовного європейського законодавства про захист даних, а також «власником персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:

 • Ви дали згоду на обробку персональних даних;
 • така обробка вимагається законодавством.

У разі обробки особливої категорії персональних даних (наприклад, даних про здоров'я) має бути виконана хоча б одна з умов, зазначених в статті 9 GDPR (наприклад, чітка згода на надання таких даних, або обробка необхідна для архівних цілей в публічній інформації, для наукових або історичних дослідницьких цілей або для статистичних цілей).

Ми можемо періодично оновлювати Політику конфіденційності, в тому числі, якщо цього вимагає застосовуване законодавство. Тому ми просимо Вас відвідувати веб-сайт https://www.sapiens.com.ua/, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (ТЕРМІНИ)

Персональні дані - це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб'єкта даних).

Особливі категорії персональних даних - це так звані «чутливі» персональні дані, які можуть завдати шкоди суб'єкту даних на роботі, в навчальному закладі, в середовищі проживання, або можуть призвести до його дискримінації в суспільстві. Наприклад, це персональні дані, які містять інформацію про расове походження, політичні або релігійні погляди, про членство в профспілках, про стан здоров'я, сексуальне життя, біометричні або генетичні дані. У термінології українського законодавства - це такі персональні дані, обробка яких несе особливий ризик для суб'єктів персональних даних.

Суб'єкт персональних даних - це фізична особа, якої стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яка вже ідентифікована за цими персональними даними.

Респондент – фізична особа, що бере участь в дослідженні громадської думки.

Контролер персональних даних - це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їхню обробку. Контролер персональних даних є «власником персональних даних» в термінології українського законодавства.

Процесор персональних даних - це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є «розпорядником персональних даних» в термінології українського законодавства.

Обробка персональних даних - це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з персональними даними або масивами персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора персональних даних, а також видалення.

2. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка персональних даних відбувається відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних респондентів, які перебувають на території ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі - «GDPR»). Також законодавство країн, в якій ми проводимо дослідження.

3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Info Sapiens здійснює обробку персональних даних з метою проведення досліджень громадської думки(вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів) та досліджень кон’юнктури ринку (вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів).

Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для проведення певного дослідження. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх із необхідним рівнем захисту.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ МИ ОБРОБЛЯЄМО

Обробка персональних даних відбувається за умови участі в дослідженнях, які проводять Info Sapiens або треті особи за замовленням Info Sapiens. Обсяг персональних даних та їх вид залежить від теми та методупроведення дослідження. Ми також можемо запропонувати Вам залишити свої персональні дані з метою взяття участі в наступних дослідженнях, при цьому Ви маєте можливість відмовитись у будь-який час.

Окрім вищезазначеного, ми можемо обробляти будь-які інші персональні дані, якщо Ви їх самі добровільно надаєте Info Sapiens.

Якщо зберігання Ваших персональних даних не є необхідним для досягнення цілей обробки і не вимагається законодавством, ми їх видалимо.

5. ОСОБЛИВІ (ЧУТЛИВІ) КАТЕГОРІЇ ДАНИХ

Як правило, ми не збираємо особливі категорії даних про наших респондентів, а коли збираємо, то намагаємося звести їх використання до мінімуму і обробляємо їх з винятковою обережністю.

Під час проведення певних досліджень ми можемо обробляти персональні дані, за допомогою яких можна визначити Ваше фізичне або психічне здоров’я. Така інформація відноситься до особливих або чутливих персональних даних відповідно до законодавства. Ми збираємо ці персональні дані лише у тому випадку, коли це необхідно безпосередньо для проведення певного дослідження.

Якщо Ви не дозволите нам обробляти будь-які персональні дані особливих категорій, це може означати, що ви не зможете взяти участь у дослідженні.

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДІТЕЙ

Ми усвідомлюємо важливість особливого захисту персональних даних дітей. Info Sapiens здійснює дослідження у різних сферах, а тому проводить дослідження за участю дітей на підставі власної Політики про захист дітей. Згода на обробку персональних даних дітей отримується від їх законних представників.

7. МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Для забезпечення безпеки персональних даних ми використовуємо хмарні послуги компанії Hetzner Online GmbH (Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen Germany). Дані, збережені компанією Hetzner Online GmbH, знаходяться в центрах обробки даних в Німеччині.

Деякі бази персональних даних, що обробляються Info Sapiens, розміщуються на власних серверах, що знаходяться в офісі в Україні: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34.

8. ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ СТОРОНАМ

Передача персональних даних третім особам можлива виключно за згодою або на підставах передбачених чинним законодавством.

9. ТЕХНІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ДАНИХ

З метою безпечного зберігання персональних даних ми впровадили безліч технічних і організаційних засобів, які захищають персональні дані від неавторизованої або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження.

Info Sapiens дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам необхідна для проведення певного дослідження, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надаєте понад межі необхідної обробки. Як правило Info Sapiens обробляє ваші персональні дані тільки на етапі збору даних та на етапі контролю якості проведення дослідження.

При передачі персональних даних третім особам ми завжди використовуємо найбільш безпечні і перевірені шляхи передачі таких даних.

10. ЧАС ОБРОБЛЕННЯ (ЗБЕРІГАННЯ) ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми не будемо зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог.

Щоб визначити відповідний період зберігання, ми визначаємо характер і категорію персональних даних, цілі, для яких ми їх обробляємо, і чи можемо ми досягти цих цілей за допомогою інших засобів.

За загальним правилом, граничний час обробки персональних даних в Info Sapiens не перевищує 90 днів з моменту завершення відповідного дослідження.

Ми можемо з плином часу мінімізувати персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов'язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію зі статистичною або іншою метою без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане бути персональними даними.

11. COOKIES ТА ІНШІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ

Cookies - це невеликі текстові файли, які зберігають веб-сайти на Вашому комп'ютері або мобільних пристроях в момент, коли Ви починаєте їх використовувати. Наші файли cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують тільки комп'ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.

Cookies та інші технології відстеження на нашому веб-сайті та додатках можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації веб-сайту, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

Для отримання додаткової інформації про те, що таке cookies, як вони працюють, як ними керувати або як їх видалити, перейдіть на www.allaboutcookies.org.

Повідомляємо Вас, що у налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна налаштувати заборону cookies та інших технологій відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви відключите деякі файли cookies, функціональність веб-сайту Info Sapiens може бути обмежена і Ви не зможете використовувати усі його переваги, а також можлива некоректна робота.

12. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України

Ми раді повідомити Вам про Ваші права щодо обробки персональних даних відповідно до законодавства України:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включно із інформацією про третіх осіб, яким надаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

2. Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR

Окрім українського законодавства із захисту персональних даних, Info Sapiens уважно ставиться до забезпечення Ваших прав, встановлених GDPR, у тому числі:

1. Право на інформацію

Ми готові надавати суб’єктам даних інформацію про те, які з їхніх персональних даних ми обробляємо.

Якщо Ви матимете бажання дізнатися, які Ваші персональні дані ми обробляємо, Ви зможете зробити запит на цю інформацію у будь-який час, в тому числі, шляхом звернення до Info Sapiens. Перелік даних, які ми повинні Вам надати, Ви можете знайти у статтях 13 і 14 GDPR. При цьому, під час звернення Ви повинні повідомити нам свої конкретні вимоги, щоби ми мали змогу на законних підставах розглянути Ваш запит і надати відповідь.

Зверніть увагу, що у випадку, коли ми не зможемо посвідчити Вашу особу шляхом обміну електронними повідомленнями або під час Вашого звернення за телефоном, або у випадку обґрунтованих сумнівів стосовно Вашої особи, ми можемо попросити Вас надати документ, що посвідчує особу. Тільки таким чином ми зможемо уникнути розголосу Ваших персональних даних особі, яка може видавати себе за Вас.

Ми обробимо запити у найкоротші строки, але у той же час просимо пам’ятати, що надання повної і законної відповіді стосовно персональних даних – це складний процес, який може тривати до місяця.

2. Право на виправлення даних про Вас

Якщо Ви виявите, що деякі персональні дані, які ми оброблюємо про Вас, є неправильними або застарілими, будь-ласка, повідомте нас про це. У цьому випадку ми можемо попросити Вас надати документ, що посвідчує особу.

У деяких випадках ми не зможемо змінити Ваші персональні дані. Зокрема, таким випадком може бути, коли Ваші персональні дані вже були анонімізовані або знищенні.

3. Відкликання згоди на обробку персональних даних і право на забуття

У разі, якщо Info Sapiens обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних, подальшу обробку можна у будь-який час припинити. Достатньо відкликати згоду на таку обробку.

4. Право на забуття

У випадках, передбачених у ст. 17 GDPR, Info Sapiens знищить Ваші персональні дані, які обробляє, за винятком тих персональних даних, які ми зобов’язані будемо зберегти відповідно до вимог законодавства.

Так само і в цьому випадку, з метою безпеки, Info Sapiens може попросити Вас надати документ, що посвідчує особу.

13. ДО КОГО ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Телефон: +38 066 410 57 63.

Електронна адреса: personaldata@sapiens.com.ua.

Поштова адреса: бульвар Лесі Українки, 34, а/с 4, м. Київ, Україна.

Обов'язково вказуйте у всій кореспонденції свої ім'я, прізвище, адресу (у випадку електронного звернення – адресу електронної пошти), а також детальні питання, зауваження, скарги або вимоги.

Орган із захисту персональних даних в Україні

Адміністративний орган із захисту персональних даних в Україні – це Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ви можете звернутися до нього зі скаргами або пропозиціями, якщо вважаєте, що було порушено Ваші права у зв’язку із обробкою персональних даних.

Посилання на завантаження

Якщо у вас є питання щодо досліджень, ми завжди раді Вам допомогти в цьому.

Зв'яжіться з нами