Бульвар Лесі Українки 34, 2-й під’їзд, 6-й поверх
Київ, 01133, Україна

Мета Плану досягнення відповідності

ТОВ «ІНФО САПІЕНС» дотримується принципів абсолютної неприпустимості торгівлі людьми та докладає зусиль до реалізації Політики протидії торгівлі людьми (далі Політика).

Політика забороняє фізичним особам:

 • Брати участь у торгівлі людьми
 • Схиляти до комерційного сексу чи бути посередником у цій сфері
 • Використовувати примусову працю під час виконання контракту
 • Безпосередньо сприяти або поширювати торгівлю людьми

ТОВ «ІНФО САПІЕНС» розробило цей План досягнення відповідності (далі План) відповідно до політики нульової терпимості уряду США щодо торгівлі людьми державними підрядниками та виконавцями контракту, як зазначено в FAR 52.222-50 і в Стандартному положенні USAID «Торгівля людьми».

План визначає принципи Політики та процедури ТОВ «ІНФО САПІЕНС» щодо таких аспектів:

 • інформування усіх працівників ТОВ «ІНФО САПІЕНС» про дії, заборонені Політикою ТОВ «ІНФО САПІЕНС» та Положеннями про боротьбу з торгівлею людьми, а також про заходи, які можуть бути вжиті щодо працівників за такі порушення;
 • практика справедливого найму, заробітної плати та житлових умов;
 • запобігання забороненій діяльності з торгівлі людьми субпідрядниками і постачальниками, а також моніторинг, виявлення та нейтралізація тих, хто займається такою діяльністю.

Межі застосовності

Цей План чинний щодо всіх угод про співпрацю, контрактів, субпідрядів, субконтрактів, а також контрактів, що не фінансуються урядом США. За потреби План може бути змінений або адаптований до більш масштабних, складних або пов’язаних з більшим ризиком торгівлі людьми проєктів.

План поширюється на всіх співробітників, консультантів та волонтерів ТОВ «ІНФО САПІЕНС». Це також стосується всіх підрядників, постачальників, субпідрядників і субодержувачів ТОВ «ІНФО САПІЕНС» (далі Постачальники).

Інформування співробітників

ТОВ «ІНФО САПІЕНС» прийняло Політику протидії торгівлі людьми, яка визначає дії ТОВ «ІНФО САПІЕНС» щодо співробітників та представників, які порушують Політику, та встановлює порядок інформування та розслідування порушень Політики.

ТОВ «ІНФО САПІЕНС» доводить Політику та цей План до відома усіх співробітників через внутрішню систему електронного документообігу та інформаційно-роз’яснювальну роботу.

Усі нові співробітники зобов’язані ознайомитись та прийняти Політику.

Найм та оплата праці

У ТОВ «ІНФО САПІЕНС» забороняється використання будь-яких оманливих або шахрайських практик під час найму співробітників або пропонування роботи працівникам. Персонал ТОВ «ІНФО САПІЕНС» повинен вичерпно і точно повідомляти у зрозумілому форматі та мовою, доступною для працівника, усі ключові умови прийому на роботу, включаючи заробітну плату та винагороди, робоче місце, побутові та житлові умови та пов’язані з ними витрати (якщо це передбачено або надається ТОВ «ІНФО САПІЕНС»), а також, якщо таке має місце, великі платежі, які стягуються з працівника, та небезпечний характер роботи.

У ТОВ «ІНФО САПІЕНС» забороняється користуватися послугами кадрових агенцій та рекрутерів, які не мають кваліфікованого персоналу або не дотримуються чинного трудового законодавства країни, де відбувається найм.

ТОВ «ІНФО САПІЕНС» забороняє стягувати з будь-якого працівника плату за його найм.

ТОВ «ІНФО САПІЕНС» виплачує всім співробітникам заробітну плату, яка відповідає вимогам чинного законодавства країни перебування, або пояснює будь-які відхилення від цих вимог.

Якщо це передбачено законодавством або контрактом, ТОВ «ІНФО САПІЕНС» надає кожному працівникові трудовий договір, угоду про прийом на роботу або інший відповідний документ, написаний зрозумілою для працівника мовою, що містить всю необхідну інформацію про умови найму, яка може включати, наприклад, опис роботи, заробітну плату, місце роботи, умови проживання та пов’язані з цим витрати, відпустки, організація доїзду, порядок розгляду скарг, норми чинного законодавства щодо заборони торгівлі людьми, а також заборону оплати за найм.

У ТОВ «ІНФО САПІЕНС» забороняється знищувати, приховувати, вилучати або іншим чином відмовляти будь-якому працівнику/-ці у доступі до його/її документів, що посвідчують особу, або імміграційних документів.

ТОВ «ІНФО САПІЕНС» забезпечує або оплачує вартість зворотного перевезення після закінчення роботи будь-якого працівника, який не є громадянином країни, де він виконував роботу і куди був доставлений ТОВ «ІНФО САПІЕНС» для роботи за контрактом або угодою з урядом США.

Житлові умови

У ситуаціях, коли ТОВ «ІНФО САПІЕНС» надає житло співробітникам, житло має відповідати стандартам проживання та безпеки країни перебування.

Відповідність Постачальника

Усі Постачальники повинні погодитися дотримуватися Політики та всіх застосовних положень протидії торгівлі людьми. ТОВ «ІНФО САПІЕНС» включатиме відповідну вимогу у всі договори нижчого рівня, а також у випадках, коли це необхідно, вимогу дотримуватися FAR 52.222-50 та Стандартних положень USAID.

Усі Постачальники ТОВ «ІНФО САПІЕНС», вартість контрактів з якими перевищує 100 000 доларів США, повинні мати власний План досягнення відповідності. Це необхідно для запобігання торгівлі людьми, а також для моніторингу, виявлення та нейтралізації будь-яких їхніх підрядників, консультантів, постачальників, субпідрядників або субодержувачів, які займаються забороненою діяльністю, пов’язаною з торгівлею людьми. Постачальники повинні надати ТОВ «ІНФО САПІЕНС» копію свого Плану досягнення відповідності.

План досягнення відповідності Постачальника має відповідати мінімальним вимогам положень протидії торгівлі людьми, а також обсягу та складності контракту, субпідряду чи субконтракту з ТОВ «ІНФО САПІЕНС» та характеру роботи, яка буде виконуватися згідно з ним.

Перед укладенням будь-якого контракту з Постачальником та протягом року після цього всі Постачальники ТОВ «ІНФО САПІЕНС», вартість контрактів з якими перевищує 100 000 доларів США, мають представити для ТОВ «ІНФО САПІЕНС» підтвердження щодо таких аспектів:

 • що Постачальник склав План досягнення відповідності і що дотримується його;
 • що після проведення належної комплексної перевірки, згідно з наявною інформацією, в якій Постачальник максимально упевнений, ні він сам, ні його співробітники, ні його підрядники, консультанти, постачальники, субпідрядники, субодержувачі чи їхні працівники не мали стосунку до жодної забороненої діяльності, пов’язаної з торгівлею людьми; або якщо були виявлені будь-які зловживання, пов’язані із торгівлею людьми, Постачальник вжив відповідних заходів щодо виправлення ситуації та запобігання таким ситуаціям у подальшому.

Якщо хтось із Постачальників не дотримується Політики або вимог положень протидії торгівлі людьми, ТОВ «ІНФО САПІЕНС» вживатиме відповідні заходи для усунення порушень та запобігання подальшим порушенням, включаючи, але не обмежуючись такими діями:

 • поставити Постачальнику вимогу відсторонити такого співробітника або представника Постачальника від проєкту;
 • поставити Постачальнику вимогу припинити відносини та співпрацю з таким підрядником, консультантом, постачальником, субпідрядником або субодержувачем;
 • призупинити платежі Постачальнику, допоки не будуть усунені порушення;

 • та/або
 • негайне розірвати Договір з Постачальником.

Порядок повідомлень про порушення

Щодо усіх проєктів, які реалізує ТОВ «ІНФО САПІЕНС», весь персонал ТОВ «ІНФО САПІЕНС», Постачальники та персонал Постачальників зобов’язані повідомляти керівнику ТОВ «ІНФО САПІЕНС» (директору) про порушення Політики протидії торгівлі людьми, а також про підозри щодо діяльності, пов'язаної з торгівлею людьми. Повідомлення можна надсилати анонімно на адресу електронної пошти official@sapiens.com.ua.

Повідомлення можуть бути представлені будь-якому керівнику ТОВ «ІНФО САПІЕНС». Будь-який керівник ТОВ «ІНФО САПІЕНС», який отримає таке повідомлення, зобов’язаний негайно довести його до відома директора або провідного юрисконсульта ТОВ «ІНФО САПІЕНС».

Керівництво або менеджер з персоналу розслідує всі повідомлення про заборонену діяльність, пов’язану з торгівлею людьми, або порушення Політики протидії торгівлі людьми та вживатиме відповідних заходів.

Заборона переслідувань за повідомлення

ТОВ «ІНФО САПІЕНС» суворо забороняє переслідування співробітників ТОВ «ІНФО САПІЕНС», які повідомляють про будь-які порушення Політики протидії торгівлі людьми або співпрацюють чи долучаються до внутрішніх чи державних розслідувань таких повідомлень. Співробітники можуть робити це, не боячись помсти. Працівники ТОВ «ІНФО САПІЕНС», які мстяться чи переслідують у будь-якій формі тих, хто повідомляє про заборонену діяльність, пов’язану з торгівлею людьми, або інші порушення Політики, підлягають дисциплінарному стягненню, включно із звільненням з ТОВ «ІНФО САПІЕНС».

Розслідування

Якщо ТОВ «ІНФО САПІЕНС» отримає достовірну інформацію з будь-якого джерела, в якій стверджується, що працівник, представник, постачальник, підрядник/субпідрядник, суботримувач долучився до будь-яких заборонених дій, ТОВ «ІНФО САПІЕНС» має негайно повідомити про це уповноваженого співробітника, що відповідає за Контракт, та відповідне управління в Офісі Генерального інспектора (США).

ТОВ «ІНФО САПІЕНС» забезпечить максимальну співпрацю з будь-якими урядовими установами США, що проводять розслідування, перевірку або коригувальні дії, пов'язані з торгівлею людьми, включаючи, але не обмежуючись, своєчасне та повне виконання запитів щодо надання документів та надання обґрунтованого доступу до приміщення та персоналу ТОВ «ІНФО САПІЕНС».

ТОВ «ІНФО САПІЕНС» забезпечить захист усіх співробітників, щодо яких припускається, що вони стали жертвами або свідками забороненої діяльності, до часу їх повернення в країну, з якої працівник приїхав на роботу, і не буде перешкоджати чи заважати таким працівникам повноцінно співпрацювати з державними органами США.

Використані джерела

FAR 52.222-50 – Протидія торгівлі людьми

Стандартні положення USAID «Торгівля людьми»

Посилання на завантаження

Якщо у вас є питання щодо досліджень, ми завжди раді Вам допомогти в цьому.

Зв'яжіться з нами